Certifikace

Systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001: 2000

PREFA ŽATEC s.r.o. zavedla a používá systém řízení jakosti ve všech svých hlavních činnostech. Vlastnictví certifikátu je důkazem snahy organizace o trvalé uplatňování systému kvality, provádění kvalitní práce a výrobků a otevřenou komunikaci mezi organizací a zákazníkem.

Systém řízení jakosti podle ISO 9001 v organizaci probíhá u:

  • výroby betonových prefabrikátů
  • návrhu a vývoje betonových prefabrikátů
  • výroby výztuže do betonu
  • dodávky transportbetonu
  • montáže a provádění staveb

 

Systém enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001: 2004

PREFA ŽATEC s.r.o. s platností od července 2008 rozšířila QMS o ekologicky orientované řízení ve všech výše uvedených činnostech organizace.

Veškerý QMS je certifikován a dozorován nezávislým certifikačním orgánem TÜV SÜD Management Service GmbH.


Výrobková certikace a prohlášení shody

Veškeré vyráběné zboží je certifikováno a prochází ověřováním shody ve smyslu požadavků zákona 22/1997 Sb. „O technických požadavcích na výrobky“ (ve znění následných změn) a nařízení vlády č.163/02 Sb. a 190 /2002 Sb. (ve znění následných změn), kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. Ověřování shody našich výrobků, jejich technických a užitných vlastností smluvně zajišťuje TZÚS Praha s.p., autorizovaná osoba 204, pobočka Teplice. V rámci tohoto smluvního vztahu je výroba prvků v zákonem stanovených intervalech dozorována.

Na základě posuzování shody stanoveným způsobem vydává PREFA ŽATEC s.r.o. prohlášení o shodě, které je zákazníkům k dispozici na požádání nebo jsou k dispozici na této webové stránce - sekce Certifikáty (zde nemusí být v aktuální podobě).

Pravidelné ověřování kvality výrobků a kontrolu jakosti vstupních materiálů provádí naše společnost díky vlastní podnikové zkušební laboratoři a díky smluvnímu vztahu s externí akreditovanou osobou. Kontrola kvality probíhá dle konkrétních kontrolních a zkušebních plánů platných pro jednotlivé procesy. Patřičné profesní a materiálové vybavení laboratoře Prefy Žatec umožňuje provádět a zajišťovat široký rozsah zkoušek např. cementů, kameniva, ocelí, stavebních výrobků a betonů.

Kvalitu výroby a profesní způsobilost firmy z hlediska personálního obsazení zajišťují pracovníci, kteří jsou Autorizovanými inženýry a techniky ČKAI v oboru pozemních staveb a statiky a dynamiky staveb.


Technická dokumentace výrobků

Ke každému vyráběnému výrobku v souladu s harmonizovanými evropskými normami je tvořena technická dokumentace v níž jsou popsány vlastnosti výrobku. Technická dokumentace k jednotlivým výrobkům vychází z norem českých (ČSN), evropských (EN), popř. (DIN) a popisuje obecné, výrobní, montážní a technické informace.

Politika IMS

*) po kliknutí na obrázek se obrázek zvětší

 

Certifikáty

Dalši certifikáty ke stažení zde - Certifikáty

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.