Historie společnosti - důležité mezníky

50. – 60. léta - Rozvoj prefabrikace ve stavebnictví, v rámci výroben státního podniku Prefy Ústí probíhala v závodě Žatec výroba drobných stavebních dílců.

70. léta - Pod hlavičkou firmy Prefa Ústí nad Labem, závod Žatec byla postavena současná výrobní hala s navazující skládkou prefabrikátů, dílny a správní budova.

80. léta - Začátek podstatného navyšování výroby prefabrikátů pro bytovou a zemědělskou výstavbu, výroba prefabrikátů železobetonových skeletů MS71 a S 1.3 probíhá i ve vícesměnném provozu.

1988 – 1995 - Útlum stavebního trhu, útlum sériově vyráběných dílců, zahájení výroby atypických prefabrikovaných dílců montovaných skeletů.

1991 - V rámci velké privatizace závod získává zahraniční majitel. Tato privatizace nedopadla úspěšně a společnost spadá do konkurzního řízení. Později vzniká společnost EŽ Žatec, která pokračuje v sortimentu výroby z doby sedmdesátých a osmdesátých let.

1. 1. 1996 - Vznik společnosti PREFA ŽATEC s.r.o. a nastává restrukturalizace původního závodu EŽ Žatec. Začátek budování nové vize podniku.

1997 – 1999 - Současní majitelé zahájili restrukturalizaci výrobního programu dle požadavků tehdejšího stavebního trhu. Probíhá uzpůsobení stávající formovací techniky, pořízení forem pro větší objem tyčové a plošné výroby a tím dochází k rozšíření možností firmy o kompletní dodávky skeletů. Dochází ke snížení výroby drobných betonových dílců a zrušení některé nerentabilní typové výroby.

2000 - Vytvoření oddělení projekce pro zajišťování výrobní dokumentace prefabrikátů.

2001 až 2005 - Zaměření firmy na výrobu dílců prefabrikovaných skeletů a na realizaci ucelených dodávek včetně montáže skeletů, investice do formovací techniky pro výrobu tyčových prvků a vazníků. Dochází k celkovému navýšení objemu výroby prefabrikátů na cca 12 000 m3 ročně.

2004 - Zvýšení kapacity vlastní dopravy transportbetonu pořízením nových autodomíchávačů.

2006 - Dokončení stavby a kolaudace nového míchacího centra ELBA o výkonu 50 m3 určeného zejména pro dodávky transportbetonu externím firmám. Kompletní oprava jeřábových drah v závodě.

2007 - Období největšího růstu firmy, což je několikanásobné zvýšení obratu oproti předchozím letům. Pořízení nové formovací techniky pro schodišťová ramena a dokončení repase forem pro výrobu šachtového programu.

2008 – schválení betonáren dodávat betonovou směs pro stavby realizované ŘSD, zvýšení výrobních kapacit v oblasti betonářské výztuže včetně její montáže přímo na stavbách.

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.