Současnost a plán rozvoje

Pod současným názvem PREFA ŽATEC s.r.o. funguje výrobní závod od roku 1995. Předmětem činnosti firmy je stavební výroba dílců pro pozemní a inženýrské stavby, dále provádění staveb, zejména montáží prefabrikovaných konstrukcí pro občanskou, průmyslovou a zemědělskou výstavbu. Dnes se firma na českém trhu řadí k významným výrobcům a dodavatelům prefabrikovaných dílců ze železobetonu, je také členem Asociace výrobců betonové prefabrikace. Ve svém regionu je firma dlouholetým a spolehlivým dodavatelem transportbetonu a betonářské výztuže.

Převažující náplní výrobní činnosti je zakázková výroba železobetonových dílců, zejména skeletů průmyslových hal a budov pro obchod a administrativu. Nemalou část výroby tvoří dodávky drobných stavebních objektů a prvků jako jsou například garáže, schodiště, balkony, mostní nosníky, energokanály, rámové propustky, silážní žlaby a plotové dílce. Všechny prvky nejsou vyráběny jen ve standardních rozměrech, ale i jako atypické dle návrhu projektanta a požadavku zákazníka. Firma realizuje výrobu různých forem zastropení, jako např. pomocí stropních dutinových panelů, dále plných panelů tl.160mm a filigránových stropních desek. Doplňkový výrobní program firmy tvoří prvky jako: střešní kazetové panely, stropní plné desky, překlady, silniční panely a atd.

V současné době se společnost soustřeďuje na rozšiřování stávajícího výrobního sortimentu a snaží se seznámit se svým výrobním programem širokou veřejnost. Na základě potřeb současného trhu byl rozšířen výrobní program garáží a jednoduchých prefabrikovaných objektů, dále realizujeme výrobu protihlukových a opěrných stěn, silážních žlabů a mostních nosníků.

Společnost je vybavena výrobním zařízením a technikou zajišťující výrobu tyčových dílců (sloupy, průvlaky,nosníky) do délky až 27 a váhy 25t. Ve výrobě prefabrikovaných dílců větších délek je k dispozici také několik zařízení pro výrobu vazníků do délky 27 m, které zajišťují optimální konstrukční řešení halových objektů. K dispozici je dále kvalitní schodišťová formovací technika a technika umožňující výrobu velkého množství plošné výroby (stěny, plotové desky, atd.).

Hlavním předpokladem výroby železobetonových prefabrikátů je kvalitní míchací zařízení betonové směsi, která firma vlastní dvě. Míchací centra mají počítačem řízené dávkování složek, předehřev vody a kameniva a zajišťují maximální kvalitu výroby betonu. Celková kapacita výroby až 80 m3/hodinu umožňuje pokrytí požadavků vlastní výroby a dodávky transportbetonu zákazníkům.

Jedním ze současných základních požadavků dodávek kompletních železobetonových skeletů je nejen výroba a montáž, ale také zajišťování výrobní a montážní dokumentace. K tomuto účelu je k dispozici vlastní oddělení projekce a přípravy výroby, které je vybaveno nejmodernějším hardwarem i softwarem dnes používaným projektanty. Toto oddělení pokrývá potřeby na výrobní dokumentaci firmy a navíc realizuje dodávky projektové dokumentace pro externí zakázky.

V současné době je firma vlastníkem certifikátů TZÚS na veškerý výrobní sortiment a má profesní oprávnění jak pro výrobu stavebních dílců, tak i provádění staveb, projektovou činnost v investiční výstavbě, nákladní dopravu a obchodní činnost. Důkazem snahy o provádění kvalitní práce, řízení a výrobu zboží dle současných norem, spolehlivé komunikace a včasného řešení problémů je již mnohaleté vlastnictví certifikátu ISO 14001 a ISO 9001.

Plány dalšího rozvoje výroby

V současné době si firma vytýčila tyto nové směry rozvoje výroby:

  • v oboru inženýrských staveb ještě více rozvinout výrobu prostorových prefabrikátů pro inženýrské stavby jako rámy kolektorů, propustky atypických rozměrů a velkoprostorové šachty
  • v oboru zemědělských staveb např. prefa dílce pro silážní žlaby
  • v oboru silničních staveb např. mostní římsy, mostní nosníky menších délek do cca 20 m
  • v oboru drobné prefabrikace vytvoření uceleného programu pro oplocení jak pro obytnou zástavbu, tak i pro průmyslové areály

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.