501 – Kanalizační šachtový program

Popis

Šachtové dílce jsou prefabrikáty sloužící pro vytvoření revizních a vstupních šachet na stokových sítích a kanalizačních přípojkách. Kompletní šachta je svislý stavební dílec umožňující spojování potrubí, změnu směru, průměru a výšky potrubí, dále umožňuje přístup obsluhy ke kontrole, čištění a provětrání.

Skruže - dílce, jsou dílce, které se používají pro stavbu studní, šachet a jednoduchých jímek ve tvaru válcového prstence s vnitřní světlostí 1000 mm a tl. stěny 90 mm, horní a spodní okraje dosedací plochy jsou upraveny polodrážkou. Skruže lze rovněž použít jako ztracené bednění pro kombinované konstrukce. Skruže jsou bezstupadel a nebo jsou opatřeny poplastovanými stupadly.

Přechodové skruže (kónusy) jsou dílce ve tvaru seříznutého komolého kužele sloužící k ukončení šachet, tj zmenšení průměru šachty na předepsanou velikost vlezového otvoru DN=600 mm. Spodní čelo dílce je profilováno tak, aby bylo zajištěno dosednutí na šachtovou skruž při spojení na pero a polodrážku a horní čelo kónusu má hranu rovnou pro osazení vyrovnávacího kroužku nebo poklopu. Přechodové skruže se vyrábějí ve variantách se zabudovaným kapsovým stupadlem a jedním poplastovaným žebříčkovým stupadlem.

Přechodové desky tvoří horní zakončení šachty bez použití kónusu. Deska je opatřena otvorem proosazení vyrovnávacího kroužku nebo poklopu DN 600. Přechodová deska splňuje požadavky pro dílce určené pro zabudování dodopravních ploch.

Zákrytové desky se používají k zakrytí šachet vytvořených ze skruží a přechodových skruží. Jsou to lehké poklopy, které jsou staticky navrženy nazakrytí šachet ve volném terénu.

Poklopy se používají k zakrytí šachet s požadavkem určitého zatížení (zejména do komunikací). V rámci kompletace dodávek je nabízen také celý sortiment ocelových a litinových poklopů se zatížením tř. A až E.

Vyrovnávací kroužky slouží k dorovnání výškového rozdílu mezi vrchní hranou přechodové skruže a skutečnou výškou plochy, ve které je šachta osazena.

Stavební realizace

Ložné plochy skruží jsou profilovány tak, aby bylo zajištěno spojení na pero a polodrážku. Jednotlivé skruže se ukládají na sebe do maltového lože tl. 15mm (M10,zrnitost 0-2 mm), naneseného na dolní plochu polodrážky (pro zajištění svislosti prvku a potřebné tl. spáry min. 10 mm je možné použít distanční podložky příp. klíny). Po dokončení montáže šachty a vyjmutí montážních podložek se provede vyplnění spáry z vnitřní strany PU pěnou (Tytan B1od firmy Selena), která zajišťuje požadovanou vodotěsnost šachty. Před položením dalšího dílce je nutné klíny vyjmout, aby došlo ke kontaktnímu dosednutí. Dno šachty vzhledem kčetným variantám možnosti napojení potrubí není typové výroby a jeho provedení lze v případě požadavku objednatele a specifikace způsobu napojení zajistit vrámci atypické výroby. Více informací poskytnou montážní pokyny výrobce.

Manipulace, skladování a doprava

Pro manipulaci s kruhovými šachtami je možné použít buď trojbodový svěrný závěs nebo univerzální spojku příslušné hmotnostní skupiny (univerzální spojka je závěsný prostředek na dopravu betonových prefabrikátů s osazenými přepravními úchyty s kulovou hlavou). V přechodové desce a poklopech jsou promanipulaci zabudovány vyčnívající závěsné háky. Dílce šachet se skladují ve více vrstvách vždy tak, aby došlo ke spojení polodrážek. Max. počet na sobě skladovaných vrstev: skruž výšky 1000 mm - 2 ks, 500 mm - 4 ks, 250 mm - 6 ks, kónus - 2 ks). Na dopravní prostředky se dílce ukládají vždy ve svislé montážní poloze na podlahu dopravního prostředku nebo na palety a musí být zabezpečeny proti podélným a příčným posuvům. Přechodové skruže se dopravují buď vjedné vrstvě nebo uložené na šachtových skružích.

Technické parametry
Výkresová dokumentace
  Výkresová dokumentace -poklopy
Katalogový list
Ceník produktu
Poptávkový formulář

Předpisy, osvědčení

ČSN EN 206, ČSN EN 10080, ČSN EN 1990,
ČSN EN 1991, ČSN EN 1917, ČSN EN 13369,
Ověření vlastností v rámci PZT, autorizovaná osoba TZÚS Praha, pobočka Teplice
Prohlášení o vlastnostech Prefa Žatec s.r.o.
Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.