502 – Kontrolní vodoměrové šachty

Popis

Revizní vodoměrná šachta je určena pro osazení vodoměrné sestavy na vodovodních přípojkách. Konstrukčně je šachta navržena pro umístění v plochách využívaných výlučně chodci a cyklisty (s možným přejezdem automobilu se zatížením kola max.7,5kN). Šachta je tvořena základovou deskou, skružemi a zákrytovou deskou se vstupním otvorem 600x600mm. Rozměry šachty jsou v souladu s požadavky ČSN 755411 Vodovodní přípojky. Výšku šachty je možné upravit s ohledem na hloubku uložení potrubí v rozmezí od doporučené min. výšky 1500mm až do 2500mm kombinací skruží výšky 300 a 500mm s odstupňováním po 100mm. Pro kompletaci šachty je nutné osadit vstupní žebřík a poklop s rámem (tř. A15). Vytvoření prostupů, osazení stupadel a poklopu je výrobcem dodáváno pouze na objednávku.

Skruž je svislý stavební dílec tvořící stěny vodoměrné šachty o tl.90mm, přičemž vnitřní půdorysné rozměry dílce jsou 1000x1200mm. Ložné plochy skruží jsou profilovány tak, aby při pokládání jednotlivých skruží na sebe bylo zajištěno spojení na pero a polodrážku.

Zákrytová deska je vodorovný stavební dílec tl.100mm se vstupním čtvercovým otvorem, určený pro zakrytí šachty. Dílec je navržený pro zatížení zásypem tl. 250mm a nadezdívkou nad otvorem výšky max. 400mm pro možnost zapuštění desky pod úroveň přilehlého terénu.

Spodní díl (dno) šachty je vodorovný stavební dílec tl.100mm, určený pro založení vodoměrné šachty. Po obvodě desky je vytvořena polodrážka výšky 45mm pro osazení šachtových skruží.

Manipulace, skladování a doprava

Manipulace se provádí jeřáby vždy v montážní poloze a to pomocí osazených závitových pouder M12. Skruže se ukládají do skladových figur max. do výšky 2m tak, aby došlo ke spojení polodrážek. Zákrytové desky a základové desky se ukládají na sebe maximálně v 6 vrstvách proloženy proklady ve vzdálenosti 200mm od čela v celé šířce desek. Na dopravní prostředky se dílce ukládají vždy v montážní poloze na podlahu dopravního prostředku a musí být zabezpečeny proti podélným a příčným posuvům.

Stavební realizace

Základová deska se usadí na pískový vyrovnávací polštář tl. 50mm, provedený na zhutněné podloží (Edef=30Mpa). Posouzeno pro výšku šachty max. 2,5m. Všechny dílce jsou stykovány na pero a polodrážku a osazují se do maltového lože tl.10mm naneseného na dolní hranu polodrážky. Vodotěsnost šachty zajišťuje následné vyplnění spáry z vnitřní strany PU pěnou (Tytan B1od firmy Selena). Ve dně šachty je z výroby připraven otvor 150x150mm, který po průrazu zeslabené vrstvy betonu usnadní případné odvodnění šachty a napojení odvodňovacího potrubí. Více informací poskytnou montážní pokyny výrobce.

Technické parametry
Výkresová dokumentace
Katalogový list
Ceník produktu
Poptávkový formulář

Předpisy, osvědčení

ČSN EN 206-1, ČSN EN 10080, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1917, ČSN EN 13369,
STO, autorizovaná osoba TZÚS Teplice
Prohlášení o shodě Prefa Žatec s.r.o.
Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001
Počáteční zkouška typu dle ČSN EN 1917


Dno vodoměrné šachty Dno vodoměrné šachty
Skruže vodoměrných šachet na skládce Skruže vodoměrných šachet na skládce
Pohled zhora, závěsy- závitová pouzdra Pohled zhora, závěsy- závitová pouzdra
Zákrytová deska Zákrytová deska
Zákrytová deska se zabudovaným poklopem Zákrytová deska se zabudovaným poklopem

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.