510 – Dílce pro energokanály

Popis

Prostorové dílce průřezu „U” nebo „L” vyrobené z vyztuženého betonu. Energokanály jsou určené k vytváření podzemních prostor využívaných pro podzemní vedení a ochranu inženýrských sítí. „U” prvek tvoří stěny a současně dno, zakrytí je provedeno deskami bez ozubu a rozepření. S ohledem na množství a různorodost zadávacích parametrů u těchto dílců (tvar, únosnost dílce, způsob uložení apod.) lze po posouzení tyto dílce použít k vybudování jiných podzemních i nadzemních objektů, kde vyhoví svými rozměry a únosností. Výrobce je schopen vyrobit u větších zakázek tvar dle požadavku a zajistit statický návrh konstrukce včetně kladečské sestavy dílců. Typově jsou energokanály dodávány v délce 1190 mm a 2390 mm.

Únosnost - energokanály jsou dimenzovány pro použití do komunikací, kde je nutné s ohledem na potřebné roznesení zatížení a vyloučení dynamických účinků dodržet minimální výšku nadloží 1,0 m. Při použití mimo komunikace je možné snížení minimálního nadloží v závislosti na specifikaci zatížení až na min. 0,2 m. Prostorové dílce jsou navrženy na kombinaci svislého zatížení působícího na horní plochu prvku (zatížení při charakteristické kombinaci zatěžovacích stavů bezuvažování vlastní tíhy včetně účinků silniční dopravy činí 69,80 kN/m2) a vodorovné zatížení zemním tlakem při předpokládaném osazení dílce min 1m podpovrch vozovky.

Stavební realizace

Dílce se ukládají na čerstvý podkladní beton tl.80 mm. Dílce tvaru U jsou stykovány vyplněním styčných spar polymercementovou maltou, zákrytové desky je nutné ukládat do maltového lože tl.15 mm. Při uložení pod hladinou spodní vody je vhodné izolovat chráněným cementovým potěrem (dno) a přizdívkou nebo fólií (stěny). Způsob osazení dílců a jejich izolace je nutné navrhnout vždy ve stavebním projektu dle geologických podmínek a požadavku na ochranu inženýrských sítí v energokanálu. Více informací poskytuje montážní návod výrobce.

Manipulace

Dílce se skladují na zpevněné ploše a jejich ukládání na sebe je nutné provádět s ohledem na tvar, průřez a vyztužení prvků. Dílce jsou pro manipulaci vybaveny závěsnými oky (dílce tvaru L a zákrytové desky) nebo manipulačními otvory pro manipulační tyče (dílce tvaru U). Manipulace se provádí jeřáby, vyjímečně i vysokozdvižnými vozíky. Přeprava prvků se provádí běžnými dopravními prostředky na rovné ploše dopravního prostředku a to v poloze zabezpečující jejich dostatečnou stabilitu. Dílce musí být zabezpečeny proti podélným a příčným posuvům.

Technické parametry
Výkresová dokumentace - Energokanála L
Výkresová dokumentace - Energokanála U
Zákrytová deska
Katalogový list
Ceník produktu
Poptávkový formulář

Předpisy

ČSN EN 206-1, ČSN EN 10080, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1992, ČSN EN 13369, ČSN EN 13670, ČSN EN 14844+A2
Prohlášení o vlastnostech Prefa Žatec s.r.o.
Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.