512 – Rámové propustky

Popis

Propustky jsou prefabrikované prostorové prvky určené pro inženýrské sítě k vytváření podzemních prostor využívaných pro dopravu a uložení materiálů jako jsou např. kabelovody, vedení vodovodních, horkovodních a odpadních potrubí, dále podchody, kolektory. Každý dílec je z konstrukčního hlediska vytvořen jako jeden celek pravoúhlého průřezu, který je samonosný a se spárami řešenými tak, aby bylo možné zajistit spolupůsobení dílců monolitickou zálivkou a stykovací výztuží. Tvar stykovacích ploch u atypických dílců lze uzpůsobit požadavkům zadání včetně požadavku na těsnost spojů. Lze vytvořit jednostranné nebo oboustranné stykování. S ohledem na množství a různorodost zadávacích parametrů u těchto dílců (tvar, únosnost dílce, způsob uložení apod.) je výrobcem nabízena pouze omezená typová řada dílců s tím, že výrobce je schopen vyrobit tvar propustku dle požadavku a zajistit statický návrh konstrukce včetně kladečské sestavy dílců. Prvky mohou být zadány do výroby také na základě dodané výkresové dokumentace, která jednoznačně určuje tvar a vyztužení. Typově nabízené propustky jsou dimenzovány pro použití do komunikací, kde je nutné s ohledem na potřebné roznesení a vyloučení dynamických účinků dodržet minimální výšku nadloží 1,0 m. Při použití mimo komunikace je možné snížení minimálního nadloží v závislosti na specifikaci zatížení až na min. 0,2 m. Rámové propustky lze po posouzení jednotlivých zakázek výrobcem použít k vytváření jímek a šachet a veškeré parametry (tvar, max. výška, stykování, otvory) je nutné konzultovat s výrobcem.

Manipulace, skladování a doprava

Manipulace s dílci se provádí jeřábem pomocí zabudovaných závěsných prostředků (standardně čtyři závěsné háky). Dílce se skladují na zpevněné ploše a jejich ukládání na sebe je nutné provádět s ohledem na tvar, průřez a vyztužení prvků. Poměr výšky skladované figury k šířce nemá být větší než2,5:1 při zachování svislosti celé figury. Dílce uložené na sebe je nutné proložit proklady umístěnými nad sebou tak, aby se hmotnost dílců přenášela přes proklady na úložnou plochu (styková strana) dílců a zároveň, aby nedošlo kpoškození dílců. Přeprava prvků se provádí běžnými dopravními prostředky na rovné ploše dopravního prostředku a to v poloze zabezpečující jejich dostatečnou stabilitu. Symetricky rozložené dílce musí být zabezpečeny proti podélným a příčným posuvům.

Technické parametry
Výkresová dokumentace
Katalogový list
Ceník produktu
Poptávkový formulář

Předpisy, osvědčení

ČSN EN 206-1, ČSN EN 10080, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1992,
ČSN EN 13369, ČSN EN 13670, ČSN EN 14844+A1
Certifikát výrobku č.1020-CPD-042698 vydaný TZÚS Praha, pobočka Teplice
Prohlášení o vlastnostech Prefa Žatec s.r.o.
Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001


 

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.