301 – Silniční panely

Popis

Dílce určené pro vytváření dočasných účelových komunikací, objížďkových komunikací a dočasných dopravních parkovacích, skladovacích, a jiných ploch spředpokladem 5-ti leté životnosti a třídy dopravního zatížení IV – VI podle ČSN 73 6114. Vzhledem k uvedenému účelu, zejména deklarované životnosti, se rozhodující požadavky odvozují z norem pro cementobetonové kryty vozovek skupiny CBIII a základní deklarované vlastnosti betonu silničních panelů vyhovují požadavkům specifikovaných ČSN EN 13 877-1. Silniční dílce jsou v katalogovém provedení navrženy pro jednorázové použití a na vyžádání lze vlastnosti výrobku upravit v souladu s ČSN 73 6131 pro opakované použití. Vlastnosti jednotlivých typů panelů výrobce uvádí v technických listech.

Silniční panely jsou v rozsahu katalogového sortimentu vyráběny v tloušťkách 120, 150, 215 mm navržených pro vytváření komunikací s odlišným dopravním zatížením pro provoz vozidel o celkové hmotnosti 2,5 t (zatížení kola 7,5 kN), do 6t (zatížení kola 21 kN) a do 20 t (zatížení kola 50 kN). Skladbu vozovky je nutné navrhnout v závislosti na třídě dopravního zatížení a s ohledem na zajištění požadovaných charakteristik vozovky v souladu s TP 170 (Technické podmínky navrhování vozovek pozemních komunikací).

Panely lze používat též ke zpevnění hrází a vodních toků. Montáž silničních panelů, přípravu podkladu i jejich demontáž je nutno provádět v souladu s ČSN 736131-2, ve které jsou stanoveny i podmínky pro opakované použití panelů.

Manipulace

Dílce jsou opatřené závěsnými háky pro manipulaci. Manipulace se provádí jeřábem za čtyři závěsné háky, skladování na rovné zpevněné ploše v hranicích do výšky 1,5 m s proložením nebo přímo na sobě. Panely se dopravují ve vodorovné poloze, na rovné ploše dopravního prostředku, vždy podélnou osou ve směru jízdy.

Prefa Žatec - silniční panelyPrefa Žatec - silniční panely

Technické parametry
Katalogový list
Ceník produktu
Poptávkový formulář

Předpisy

autorizovaná osoba TZÚS Praha, pobočka Teplice
Prohlášení o shodě Prefa Žatec s.r.o.
Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 206-1 , ČSN EN 10080, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991-1, ČSN EN 1992, ČSN EN 13877-1, ČSN EN 13877-2, ČSN 736123-1, ČSN 736131-2, ČSN EN 13670, TP 170
STO č. 040-040-468 vydala autorizovaná osoba TZÚS Praha, pobočka Teplice
Prohlášení o shodě Prefa Žatec s.r.o. Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.