303 – Plotové dílce pro drátěné oplocení

Popis

Plotové dílce je možno využívat pro všechny druhy oplocení a to jak u průmyslových a hospodářských objektů, tak s ohledem na nabízené povrchové úpravy dílců také v občanské zástavbě. Konstrukce plotu umožňuje dva druhy výškového provedení. Výška oplocení s použitím plotového sloupku KZV 7 je v rozmezí od 2 do 2,5m. Tento typ plotu je možné vyskládat z několika železobetonových deskových dílců obdélníkového tvaru KZD 4, které mohou samostatně sloužit i jako podhrabové desky. Pro docílení lepšího vzhledu plotu se použijí desky s označením KZD 15 až KZD 35, které mají rozměr plného pole mezi sloupky. S použitím sloupku K 483 jako nosné konstrukce plotu docílíme celkové výšky plotu 4m a to uložením dvou desek KZD v rozměru 3x2m nad sebou. Sloupky jsou vyráběny jako průběžné nebo rohové, jenž zajišťují směrové zalomení plotu. Zhlaví sloupku je nabízeno ve variantě provedení : běžné (typ A), zakončené krycí deskou (typ B) nebo s ocelovým profilem pro ostnatý drát (typ C). Pro usnadnění založení sloupků jsou vyráběny prefabrikované základové patky. U plotového systému do výšky 2,5m je v problematických místech založení sloupku možné použít plošnou základovou patku ZP 7.

Výškové odskočení sousedních polí plotu je možné provést o max.300 mm a díky tomu lze ploty použít do svažitého terénu. Líc plotových desek lze použitím plastických matric opatřit pohledovým betonem se vzorem dle výběru zákazníka. Na hotový plot je možno použít různé druhy povrchových úprav (nátěry, nástřiky) a hladké desky lze použít např. jako reklamní plochy. Na zakázku je možno vyrábět desky mimo uvedené rozměry.

Stavební realizace

Osazení sloupků se provádí do monolitického základu nebo vetknutím do prefabrikované základové patky. Osazení plotových sloupků je součástí projektu oplocení, ve kterém musí být zohledněny skutečné poměry na staveništi. Osazení plotových desek je možné až po zajištění dostatečné stability sloupků (montážním podepřením nebo dosažením dostatečné pevnosti betonu základů). Plotové desky se zasunují do svislých drážek sloupků průřezu „H” a pro lepší stabilitu je možné provést cementovou zálivku nebo zapěnění montážní pěnou. Více informací poskytuje montážní návod výrobce.

Manipulace, skladování a doprava

Přeprava prvků se provádí běžnými dopravními prostředky na rovné ploše dopravního prostředku ve vodorovné poloze. Plošné dílce se skladují a dopravují ve svislé poloze na stojanech k tomu určených. S dílci se manipuluje za závěsná oka pomocí jeřábu. Pro manipulaci plotových desek je nutné použít 2 lanových závěsů šroubovaných do závitových pouzder, která jsou osazena v horní ploše desky. Dílce se skladují na rovném zpevněném podloží, sloupky jsou ukládány ve vodorovné figuře max. do výšky 1,5m proloženy proklady cca v 1/4 délky od obou konců.

Technické parametry
Výkresová dokumentace - Schéma oplocení
Výkresová dokumentace
Katalogový list
Ceník produktu
Poptávkový formulář

Předpisy, osvědčení

ČSN EN 206-1, ČSN EN 10080, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1992, ČSN EN 13369, ČSN EN 13670, ČSN EN 12839, ČSN EN 1917

STO, autorizovaná osoba TZÚS Praha, pobočka Teplice

Prohlášení o shodě Prefa Žatec s.r.o.

Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.