305 – Plotové dílce z pohledového betonu

Varianty - zábrany proti živočichům

Popis

Plotové dílce je možno využívat pro všechny druhy oplocení a to jak u průmyslových a hospodářských objektů, tak s ohledem na nabízené povrchové úpravy dílců také v občanské zástavbě. Konstrukce plotu umožňuje několik kombinací výškového provedení. S použitím plotového sloupku KZV 7 v délce od 2,8m do 4,1m lze vytvořit výšku oplocení v rozmezí od 2 do 3,3 m.  Plotová pole se tvoří skládáním plných plotových desek s označením KZD 11 až KZD 35  mezi zabudované sloupky.  S použitím sloupku K 483 jako nosné konstrukce plotu docílíme  celkové výšky plotu 4m a to uložením dvou desek KZD v rozměru 3x2 m nad sebou. Sloupky jsou vyráběny jako průběžné nebo rohové, jenž zajišťují směrové zalomení plotu. Zhlaví sloupku je nabízeno ve variantě provedení: běžné (typ A),zakončené krycí deskou (typ B) nebo s ocelovým profilem pro ostnatý drát (typ C). Kónický tvar drážky sloupku umožňuje odklon půdorysné přímky oplocení o cca 10-12°. Větší odklony je nutné řešit zdvojením slopků nebo rohovým sloupkem. Pro usnadnění založení sloupků jsou vyráběny základové patky. U plotového systému do realizovaného do výšky max. 2,5 m je v proble-matických místech založení sloupku možné použít  plošnou základovou patku ZP 7 (je nutno řešit individuálně dle místních podmínek). Různé délky plotových sloupků KZV 7,8,9 umožňují provést výškové odskočení sousedních polí a díky tomu lze ploty použít do velmi svažitého terénu. Líc plotových desek lze použitím plastických matric opatřit pohledovým betonem se vzorem dle výběru zákazníka. Na hotový plot je možno použít různé druhy povrchových úprav (nátěry, nástřiky) a hladké desky lze použít např. jako reklamní plochy. Na zakázku je možno vyrábět desky mimo uvedené rozměry.

Stavební realizace

Základové patky se osazují přímo do výkopů na štěrkový podklad a okolí patky se dosype a zhutní vykopanou zeminou. Osazení sloupků se provádí do monolitického základu  nebo vetknutím do prefabrikované základové patky. Osazení plotových sloupků je součástí projektu oplocení, ve kterém musí být zohledněny skutečné poměry na staveništi. Osazení plotových desek je možné až po zajištění dostatečné stability sloupků (montážním podepřením nebo dosažením dostatečné pevnosti betonu základů). Plotové desky se zasunují do svislých drážek sloupků průřezu „H” a pro lepší stabilitu je možné provést cementovou zálivku nebo zapěnění montážní pěnou. Více informací poskytuje montážní návod výrobce.

Manipulace, skladování a doprava

S dílci se manipuluje za závěsná oka pomocí jeřábu. Pro manipulaci plotových desek je nutné použít 2 lanových závěsů šroubovaných do závitových pouzder, která jsou osazena v horní ploše desky. Dílce se skladují na rovném zpevněném podloží, sloupky jsou ukládány ve vodorovné figuře max. do výšky 1,5 m proloženy proklady cca v 1/4 délky od obou konců.  Přeprava prvků se provádí běžnými dopravními prostředky na rovné ploše dopravního prostředku ve vodorovné poloze. Plošné dílce se skladují a dopravují ve svislé poloze na stojanech k tomu určených.

Technické parametry
Výkresová dokumentace - základní schema
Výkresová dokumentace - plotové sloupky
Katalogový list
Ceník produktu
Poptávkový formulář

Předpisy, osvědčení

ČSN EN 206, ČSN EN 10080, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1992-1-2,  ČSN EN 13369, ČSN  EN 13670, ČSN EN 12839,
Prohlášení o vlastnostech Prefa Žatec s.r.o.
Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001


KZD 16 - drásaný povrch KZD 16 - drásaný povrch
KZD 17 KZD 17
KZD 18 KZD 18
KZD 19 KZD 19
KZD 20 KZD 20
KZD 21 KZD 21
KZD 22 KZD 22
KZD 23 KZD 23
KZD 24 KZD 24
KZD 26 KZD 26


 
 
 
 
 
 
Osazení dílců jako zábrany proti živočichům Osazení dílců jako zábrany proti živočichům
Prefa výrobky na stavenišťi Prefa výrobky na stavenišťi


Boční pohled na základovou patku a sloupek s drážkou Boční pohled na základovou patku a sloupek s drážkou
Uložení do prefabr.plošného základu Uložení do prefabr.plošného základu
Osazení kotevních dílců do hlavy sloupku Osazení kotevních dílců do hlavy sloupku
Povrch desky- matrice bez nátěru, slopuek - hladký, deska matrice s nátěrem Povrch desky- matrice bez nátěru, slopuek - hladký, deska matrice s nátěrem
Osazení kalichu do výkopu Osazení kalichu do výkopu
Rohový sloupek zalitý do prefa kalichu Rohový sloupek zalitý do prefa kalichu
Realizace oplocení - sloupky osazené do prefa kalichů Realizace oplocení - sloupky osazené do prefa kalichů
Osazení podhrabových desek Osazení podhrabových desek
Výškové odskoky sousedních polí Výškové odskoky sousedních polí

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.