310 – Poloprefabrikované spřažené konstrukce pro mostky a propustky

Popis

Poloprefabrikovaná konstrukce určená pro drobné mostky, propustky a zastropení. Jedná se o systém podélných trámových nosníků, na které se osazují desky filigránového typu, jenž po zmonolitnění vytvářejí spřaženou konstrukci typu T průřez. Toto konstrukční provedení je variabilním řešením pro výstavby a rekonstrukce mostů malých a středních rozpětí v silničním a inženýrském stavitelství. Konstrukce je projektována z přímých trámů s variací jejich podélného a výškového odskočení což, umožňuje zkosení vůči hranám mostu i s výškovými rozdíly nájezdu proti vjezdu.

Trámové nosníky jsou uzpůsobeny pro osazení na ložiska a to v doporučené vzdálenosti o délce odpovídající výšce průřezu od krajů trámu. Na tyto nosníky se následně ukládají poloprefabrikované desky obvykle tl. 120-150 mm s minimálním uložením 40 mm na trám (na sucho nebo do maltového lože). Všechny prefa dílce jsou v horní ploše opatřeny zdrsněným povrchem a vyčnívajícími třmínky, tzv. trnováním. Po uložení a provázání horní ocelové výztuže se provádí monolitická nabetonávka zajišťující spolupůsobení celé konstrukce.

Výhody

Obecně tento typ mostní konstrukce je oproti monolitické variantě užíván z důvodu rychlosti jeho výstavby a snížení pracnosti (úspora bednění). Prefabrikované dílce slouží jako ztracené bednění, které za určitých podmínek nemusí být zajištěno podpěrnými stojkami. Návrh spřažené konstrukce může vycházet z klasické monolitické konstrukce s přihlédnutím na specifická zatěžovací stádia.

Manipulace, skladování a doprava

Prefabrikované trámy a desky jsou opatřeny transportními závěsy typu dle požadavku a s nosností dle hmotnosti, tvaru prvků. Dílce stejného typu lze ukládat na sebe do figur max. výšky 1,5m a musí být proloženy proklady v celé šířce v max. 1/5 délky od čela dílce. Dílce se dopravují v montážní poloze, na rovné ploše dopravního prostředku zabezpečené proti posuvům.

Uložení desek na středním trámuUložení desky na krajním trámu s konzolou 

Technické parametry
Výkresová dokumentace
Katalogový list
Ceník produktu
Poptávkový formulář

Předpisy, osvědčení

ČSN EN 206, ČSN EN 10080, ČSN 420139, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991-1, ČSN EN 1992-1, ČSN EN 13369
Certifikát č.1020-CPD-040042698, vydaný TZÚS Praha, pobočka Teplice
Prohlášení o shodě Prefa Žatec s.r.o.
Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.