Stropní panely plné výšky 160mm

Popis

Stropní panely plné PZD16 jsou  vyráběny jako železobetonové desky lichoběžníkového průřezu výšky 160mm a standardní šířky 1190mm 1200mm skladební rozměr. Panely PZD16 jsou určeny pro vytváření prefabrikovaných stropních konstrukcí zejména v budovách bytové a občanské výstavby a jsou nabízeny s deklarovanými vlastnostmi v typové řadě šířky 1200mm, nebo v atypickém provedení dle požadavku objednatele. Profilace podélných okrajů umožňuje provedení zálivky a následně zajišťuje jejich spolupůsobení. Pro zajištění  ztužujícího účinku stropní tabule je možné využít též  zapuštěné manipulační úchyty, které lze použít k propojení dílců zálivkovou výztuží. Typová řada panelů šířky 1200mm je navržena dle ČSN EN 1992-1-1 jako prostý nosník na uvedené návrhové zatížení (kombinace STR pro mezní stav únosnosti dle ČSN EN 1990) a únosnost dílců je charakterizována odvozenými hodnotami maximálních ohybových momentů MEd.  Pro účinek tohoto zatížení splňují panely typové řady také požadavky mezního stavu použitelnosti. 

Manipulace, skladování a doprava

S panely se manipuluje, dopravují se a skladují vždy ve vodorovné poloze. Na ložnou plochu dopravního prostředku se ukládají podélnou osou ve směru jízdy sezajištěním proti posunutí. Manipulace se provádí jeřábem za 2 až  závěsná oka dle šířky tvaru dílce. Při skladování a dopravě musí být panely proloženy proklady ve vzdálenosti max. 1/10 délky od čela v celé šířce panelu.

Typy

Možnost atypického provedení umožňuje realizovat výrobu panelů na základě specifikovaných vlastností daných objednatelem. Lze zajistit dodávku dílců s odlišným způsobem použití a zatížení např. spojité desky, konzolové přesahy apod. Půdorysné rozměry jednotlivých dílců jsou limitovány šířkou do 2,4 m a délkou v závislosti na požadované únosnosti a způsobu uložen.  

Technické parametry
Výkresová dokumentace
Katalogový list
Ceník produktu
Poptávkový formulář

Předpisy, osvědčení

ČSN EN 206-1, ČSN EN 10080, ČSN EN 1990-1-1, ČSN EN 1991, ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 13369, ČSN EN 1360 Certifikát výrobku, autorizovaná osoba TZÚS Praha, pobočka Teplice Prohlášení o shodě Prefa Žatec s.r.o. Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.