Stropní deskové dílce pro spřažené konstrukce - „filigrán”

Popis

Filigránové stropní desky se používají jako ztracené bednění k vytváření monolitických železobetonových spřažených stropních konstrukcí prostě uložených nebo spojitých. Spřažená konstrukce vznikne spojením prefabrikované tenké stropní desky se zabudovanou prostorovou příhradovou výztuží (tzv. filigrán) s monolitickou deskou betonovanou na stavbì. Filigránová stropní deska se standardně vyrábí v max. šířce 2,4 m pravidelného i nepravidelného půdorysu, tloušky 50 až 80 mm (i více). Desky obsahují spodní nosnou výztuž a vyènívající prostorovou výztuž uloženou ve smìru rozponu stropní konstrukce a navrhují se buï s hladkými čely nebo s výztuží vyčnívající z čel. Prostupy do velikosti 150/150 mm se provádějí na stavbě, větší prostupy zajišuje výrobce dle požadavku. Filigrány se na stavbě uloží do konečné polohy, dle projektu se podepřou, doplní horní a spárovou výztuží a nabetonují na projektem předepsanou tloušku stropní konstrukce. Výroba se realizuje dle dodané výrobní dokumentace nebo dle výrobní a montážní dokumentace zajištěné výrobcem a odsouhlasené hlavním projektantem objektu. Hlavní předností konstrukce je rychlost a jednoduchost provádění, úspora klasického bednění, přizpůsobení rozměru, tvaru a únosnosti požadavkům projektanta, hladký povrch podhledové plochy s minimálním požadavkem na konečnou povrchovou úpravu a dále možnost rozmístění instalací v podlaze. Možnosti atypických úprav je nutno předem projednat s výrobcem.

Manipulace, skladování a doprava

Manipulace při montáži se provádí jeřábem opatřeným vahadlem a to uchycením minimálně 4 ks (u desek nad 3 m délky 8 ks) zavěsných haků za příhradovou výztuž v místì přikotvení diagonál k hornímu pasu příhradové výztuže a to ve vzdálenosti cca L/5, minimálnì však za třetí styčník od kraje desky. Úhel mezi vázacím lanem a prefabrikátem nesmí být menší než 60°. U běžné manipulace postačí do délky 5 m obvykle čtyři závěsy bez vahadla. Při skladování je nutno ukládat desky na rovný, zpevněný povrch s proklady nad sebou ve vzdálenostech L/5 od krajù (do délky 4 m) a u větších délek vkládat proklady po max. 1,5 m. Desky se dopravují naležato, na zpevněné ložné ploše, proloženy proklady a podélnou osou ve směru jízdy, zajištěné proti posunutí.

Předpisy, osvědčení

ČSN EN 206-1, ČSN EN 10080, ČSN 420139, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991-1, ČSN EN 1992-1, ČSN EN 13369, ČSN EN 13670-1, ČSN EN 13747 Certifikát č.1020-CPD-042698, autorizovaná osoba TZÚS Praha, pobočka Teplice Prohlášení o vlastnostech Prefa Žatec s.r.o. Certifikát systému jakosti dle ÈSN EN ISO 9001

Technické parametry
Výkresová dokumentace
Katalogový list
Ceník produktu
Poptávkový formulář

 
 
 

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.