Železobetonové překlady

Popis

Malorozměrové dílce tvaru kvádru čtvercového nebo obdélníkového průřezu, vyrobené z vyztuženého betonu. Překlady jsou navrženy pro přenášení ohybových momentů. Překlady jsou určeny k vytváření prefabrikovaných konstrukcí nadpraží nad okenními a dveřními otvory, případně v jiných konstrukcích, kde vyhovují svými rozměry a únosností. Překlady je možné používat pouze jako prostý nosník a nelze je používat k vytváření konzol bez úpravy nosné výztuže. Při montáži musí být překlady uloženy na podpůrné konstrukci do maltového lože v délce a vyrovnány do roviny jak ve směru podélné osy, tak ve směru kolmém. Nesmí se zabudovávat otočené o 90°, příp.o 180° a musí být používány vždy v návaznosti na jejich únosnost. Po zabudování je nutné omítnutí překladů vápenocementovou omítkou o min. tloušťce 10 mm. S tímto předpokladem je stanovena také deklarovaná požární odolnost. Veškeré požadavky na změny rozměrů a zatížení případně typu je nutno konzultovat s výrobcem.

Manipulace

Manipulace se provádí za dvě závěsná oka nebo podvěskem pomocí jeřábu, případně ručně pokud to jejich hmotnost dovoluje. Skladování na rovné zpevněné ploše ve vrstvách, proloženy proklady v každé vrstvě ve vzdálenosti 1/10 délky od čela překladu. Doprava běžnými dopravními prostředky ve vrstvách s proložením, podélnou osou ve směru jízdy, zajištěné proti posunutí.

Typy

Překlady R1-R12 jsou určeny k vytvoření nadpraží nosných stěn ve zděných stavbách s okenními a dveřními otvory, výklenky apod. Jsou určeny pro zdivo z cihel klasického formátu tl. 150 mm, 300 mm, 450 mm.

Překlady R19-R24 jsou určeny k vytvoření nadpraží nosných stěn ve zděných stavbách nad okenními nebo dveřními otvory, výklenky apod. Jsou určeny pro zdivo zhotovené z cihel nebo tvárnic metrického formátu tl. 125 mm, 250 mm, 375 mm.

Překlady R13-R18 jsou navrženy jako doplňkové překlady (příčkové) k řadě R19-R24, určené pro zatížení pouze nadlehlým zdivem bez zatížení stropní konstrukce, tedy k vytvoření nadpraží v příčkách nebo pro osazení u vnějšího (nezatíženého) líce nosných stěn.

Předpisy, osvědčení

ČSN EN 206-1, ČSN EN 10080, ČSN EN 845-2, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 13369, ČSN EN 13670

Protokol o zkoušce typu výrobku dle ČSN 845-2

Prohlášení o vlastnostech Prefa Žatec s.r.o.

Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001

Technické parametry
Výkresová dokumentace
Skladba pro vnitřní stěny
Skladba pro obvodové stěny
Katalogový list
Ceník produktu
Poptávkový formulář

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.