401 – Silážní žlaby

Popis

Prefabrikáty pro silážní žlaby umožňují jednoduché řešení těchto staveb a je možno je využít i pro vytváření samostatných boxů pro uložení různých frakcí sypkých materiálů. Konstrukční prvky pro stavby silážních žlabů vycházejí z osvědčeného řešení těchto staveb. Tento způsob umožňuje navázat i na stávající konstrukce těchto staveb nebo doplnění poškozených dílců při rekonstrukcích, protože silážní žlaby s opěrami tvaru a byla velmi rozšířenou konstrukcí. Tato vlastní prefabrikovaná konstrukce neřeší vodotěsné izolace podloží proti pronikání silážních šťáv, které musí být vyřešeny samostatně.

Systém zahrnuje nosné opěry stěnových dílců tvaru A, na které se stěnové dílce montují. Opěry se osazují do základových panelů. Stěnové dílce jsou desky položené na šikmé stěny opěr. Dno žlabu je prováděno z deskových dílců pro dno. Celý systém je možno dokompletovat odtokovými žlaby, které se ukládají pod opěry A. Železobetonové dílce jsou vyráběny z betonu odolávajícímu působení silážních šťáv.

Manipulace, skladování a doprava

Manipulace se provádí jeřábem dle typu prvku za dva nebo čtyři závěsné háky osazené v prefabrikátu. Pro manipulaci a montáž opěry A je v její vrchní části umístěn manipulační otvor na provlečení dříku. Skladování výrobků musí být ve vodorovné poloze na zpevněné ploše v hranicích na sobě do maximální výšky 1,5 m s proložením. Svislé konstrukce jako desky k opěře a opěru lze skladovat také ve svislé poloze zabezpečenou proti posunutí. Přeprava prvků se provádí běžnými dopravními prostředky na rovné ploše dopravního prostředku ve vodorovné poloze. Stěnové dílce opěry lze dopravovat také ve svislé poloze na stojanech k tomu určených.

Prefa Žatec - silážní žlab

Technické parametry
Výkresová dokumentace - silážní žlab s popisem
Katalogový list
Ceník produktu
Poptávkový formulář

Předpisy, osvědčení

ČSN EN 206-1, ČSN EN 10080, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1992, ČSN EN 13369, ČSN EN 13670

Certifikát výrobku č.1020-CPD-040042698 vydaný TZÚS Praha, pobočka Teplice

Prohlášení o vlastnostech Prefa Žatec s.r.o.

Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.