150, 170, 190 – Tyčové nosné prvky sketelové výstavby

Použití

Železobetonové sloupy, průvlaky, ztužidla, trámy, vazniky a vaznice jsou určeny pro zabudovani do pozemních staveb v občanské, průmyslové a zemědělské výstavbě. Tyto prefabrikované dílce vytvářejí nosnou konstrukci skeletových systémů budov. Objekty smontované z těchto dílců nacházejí uplatnění zejména jako výrobní, skladové a obchodní haly, dále pak v bytové výstavbě jakéhokoli druhu (polyfunkční domy, domovy důchodců, školy, atd.). Možnost různorodých tvarů, rozsáhlých prostor a velká variabilita konstrukcí umožňuje uspokojit nejrůznější požadavky architektů a stavebníků. S ohledem na množství zadávacích parametrů - tvar průřezu, délky prvků, únosnost dílce, způsob uložení apod. je výroba prováděna jako atypická, tzn. že dílce jsou zadávány do výroby na základě výkresové dokumentace, kterou je jednoznačně určen tvar a vyztužení. Na vyžádání zajistí statický návrh dílce nebo celé konstrukce výrobce.

Popis

Nosné tyčové prvky pro pozemní stavby - vytvářejí svislé podpory průvlakům, ztužidlům a vazníkům ve všech typech skeletů i v atypických konstrukcích. Dle požadavku konstrukce lze do paty sloupu osadit ocelovou botku, vestavbu pro šroubový spoj nebo je provedeno profilování paty sloupu pro uložení do kalichu (zajištění spolupůsobení se zálivkovým betonem). Sloupy mohou být v různých výškách opatřeny libovolným množstvím konzol pro uložení dalších nosných prvků. Ve vrchní zhlaví sloupu je možno provést vyčnívající výztuž pro kotvení průvlaků a sloupů navazujícího podlaží nebo vytvořit tzv. vidlici k osazení vazníků, popř. průvlaků. Do dílců je možno osadit i navazující kotevní prvky dle požadavku odběratele. Sloupy jsou připraveny k uložení do kalichu patek nebo se kotví k připraveným trnům, šroubům v základech.

170 - Průvlaky, ztužidla, vaznice, trámy

Popis

Železobetonové vodorovné tyčové dílce skeletu. Průvlaky, ztužidla a vaznice spolu se svislými prvky vytváří základní staticky již určitou konstrukci skeletového systému. Prostorová stabilita je zajištěna například pomocí ztužidel nebo ztužujících trámů. Průvlak je nosník velkého rozponu, který přenáší zatížení od jiných vodorovných nosníků, vazníků a trámů. Uložení dílců, zabudované prvky a tvary dílců lze při výrobě přizpůsobit požadavkům konstrukce.

190 - Vazníky

Popis

Vazníky jsou stavební dílce používané pro střešní konstrukce skeletu. Jsou navrhovány zejména do rozlehlých objektů s požadavkem uvolněné vnitřní dispozice stavby. Dílce vytvářejí vodorovné podpory pro uložení konstrukcí střešních libovolného druhu dle konkrétního statického návrhu objektu. Dílce se ukládají přes ložiska přímo na sloupy nebo průvlaky. Dle tvaru lze vyrábět vazníky sedlové, pultové nebo přímopasé a to s průřezem „I” nebo „T” (příp. u kratších rozměrů obdélníkové).

V závislosti na konstrukčním návrhu lze vyrábět vazníky až do délky 36m a celkové hmotnosti 40t. Technologické vybavení umožňuje vyrábět vazníky jak s měkkou výztuží tak i s předem předpínanou výztuží. Z konstrukčního hlediska je vhodné vyrábět vazníky do délky 24-26m vyztužené měkkou výztuží a vazníky délek od cca 20 do 36m s výztuží předem předpínanou. Tvar průřezu vazníků s předem předpínanou výztuží je částečně limitován základním tvarem formy, ale je možno vyrábět průřez „T“ i průřez „I“. Podélný tvar může mít horní pásnici může rovnoběžnou se spodní hranou nebo může být ve sklonu a tím vytvářet sedlový případně pultový vazník s maximální výškou 2,0m. Návrhy přesných tvarů a jejich statické posouzení provádí konstrukční oddělení firmy dle požadavků zadaných objednatelem.

Manipulace, skladování a doprava

Manipulace s dílci se provádí jeřábem pomocí závěsných prostředků zabudovaných v prefabrikovaném prvku. Poloha a nosnost závěsů musí být specifikovány výrobní dokumentací. Úhel mezi vázacím lanem a prefabrikátem nesmí být menší než 60°. Dílce se skladují na rovné zpevněné ploše. Sloupy a trámy čtvercového nebo obdélníkového průřezu se ukládají do skladových figur max. ve 4 vrstvách, při zachování svislosti celé figury a s proložením proklady umístěnými nad sebou v L/5 od kraje prvku. Tyčové prvky úzkého průřezu (poměr výška/šířka je větší než 4:1), např. vazníky je nutné skladovat tak, aby byla zajištěna dostatečná stabilita, tj. ve stojanech nebo u dílců s úložnými plochami nad úrovní svého těžiště, uložením konců na vyvýšené stabilní podpory. Doprava dílců se provádí v horizontální poloze ve směru jízdy, dílce musí být symetricky uložené, se zabezpečením proti posuvům. Sloupy a trámy se dopravují max. ve 2 vrstvách a štíhlé prvky jako vazníky ve speciálních k tomu určených stojanech.

Výkresová dokumentace
Katalogový list
Ceník produktu
Poptávkový formulář

Předpisy, osvědčení

ČSN EN 206-1, ČSN EN 10080, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991-1,
ČSN EN 1992-2, ČSN EN 13225, ČSN EN 13369, ČSN EN 13670-1,
Certifikát č.1020-CPD-040031062, autorizovaná osoba TZÚS
Praha, pobočka Teplice
Prohlášení o shodě Prefa Žatec s.r.o.
Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.