151, 160, 180 – Základové a stěnové prvky skeletové výstavby

Použití

Železobetonové základové prvky jsou určeny pro zabudovani do pozemních staveb v občanské, průmyslové a zemědělské výstavbě a jsou součástí nosné konstrukce skeletových systémů. Stěnové dílce mohou tvořit jak nosnou, tak nenosnou část skeletových objektů a nacházejí využítí například jako - opláštění hal, ztužující stěny, dělící protipožární stěny, popř. protiprašné stěny. Stěnové dílce mohou tvořit také samostatnou nosnou konstrukci. S ohledem na množství zadávacích parametrů - tvar průřezu, délky prvků, únosnost dílce, způsob uložení apod. je výroba prováděna jako atypická, tzn. že dílce jsou zadávány do výroby na základě výkresové dokumentace, kterou je jednoznačně určen tvar a vyztužení. Na vyžádání zajistí statický návrh dílce nebo celé konstrukce výrobce.

151 - Základové prahy, trámy - Popis

Trámové dílce jsou vodorovné nosné prvky pro skeletové konstrukce založené na patkách nebo pilotách sloužící jako prostý nosník mezi základovými patkami. Jsou určeny jako nosná konstrukce obvodového pláště nebo vnitřních ztužujících stěn. Zabudovaný prvek tvoří základový pás, který může mít i sendvičovou konstrukci, u které je nosná vrstva a moniérka navzájem propojena antikorozními kotvami. Základové prahy mohou být i jako nenosný prvek konstrukce ohraničující objekt po jeho obvodě (příp. jako ocharana proti zevní vlhkosti, atd.). Uplatnění naleznou zejména ve skladových a provozních halách s pohybem mechanizace jako protinárazové opatření. Velikost ozubu pro uložení na základovou konstrukci se navrhuje na její konkrétní tvar. Kotvení se běžně provádí ve variantách : na stykovací trny, příp. přivařením ke kotevním deskám nebo kotevní HTA prvky. Pohledovou stranu dílců lze na vyžádání opatřit reliéfním betonem. Délka dílců je limitována výrobními možnostmi (hmotnost dílce, přepravní rozměry) a je odvozena z rozponu nosné konstrukce na kterou je kotvena.

180 - Základové patky, kalichy - Popis

Základové patky a kalichy slouží ve skeletové výstavbě jako nosné prvky pro osazení sloupů a základových trámů. Patky jsou betonové bloky, čtvercového nebo obdélníkového půdorysu s možností bočního vybrání pro uložení základového trámu. Dle tvaru jsou patky jednostupňové a dvoustupňové (kde lze spodní nosnou část patky provést přímo na stavbě monoliticky). Jádro patek je připraveno pro následnou zálivku betonem realizovanou po osazení sloupu. Kalichy jsou bloky obdobného půdorysu, které vytváří prefabrikovaný horní stupeň jinak monolitické patky. Mají uprostřed konický otvor pro vetknutí sloupu.

160 - Stěnové dílce - Popis

Vyrábět lze železobetonové plošné dílce: stěnové nosné nebo příčkové, dále plné železobetonové nebo sendvičové, atypických tvarů a rozměrů. Prvky jsou vyráběny na vodorovných podložkách a jejich rozměr je limitován velikostí podložky tzn. 3,5 x 8 m. V dílcích lze zřídit jakékoli otvory, osadit kotevní prvky, rozvody pro elektroinstalaci včetně osazení krabic. Tvar prvků a profilování hran se provádí dle dokumentace dodané objednatelem. Délka dílců je limitována výrobními možnostmi (hmotnost dílce, přepravní rozměry) a je odvozena z rozponu nosné konstrukce na kterou jsou dílce kotveny.

Manipulace, skladování a doprava

Manipulace s dílci se provádí jeřábem pomocí závěsných prostředků zabudovaných v prefabrikovaném prvku. Poloha a nosnost závěsů musí být specifikována výrobní dokumentací. Úhel mezi vázacím lanem a prefabrikátem nesmí být menší než 60°. Dílce se skladují v montážní poloze na rovné zpevněné ploše. Plošné dílce se skladují na ocelových stojanech tvaru „A” příp. na zpevněné ploše opřením o jiné stabilní konstrukce v poloze určené výrobní dokumentací. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti plošných prvků je nutné dílce přepravovat přednostně v přepravních stojanech, případně pokud to výslovně umožňuje výrobní dokumentace dílce a jeho výška nepřekračuje 2,5m (šířka vozidla), také v horizontální poloze ve směru jízdy. Na ložné ploše dopravního prostředku musí být dílce rozloženy symetricky, náklad musí být zabezpečen proti podélným a příčným posuvům a vozidla nesmí být přetěžována.

Výkresová dokumentace
Katalogový list
Ceník produktu
Poptávkový formulář

Předpisy, osvědčení

ČSN EN 206-1, ČSN EN 10080, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1992,
ČSN EN 13369, ČSN EN 14992, ČSN EN 13670,
Certifikát č.1020-CPD-040034139, autorizovaná osoba TZÚS Praha,
pobočka Teplice
Prohlášení o shodě Prefa Žatec s.r.o.
Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001


 
 
 
 
 

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.