165 – Opěrné stěny L+T

Popis

Prefabrikované prostorové prvky tvaru L a T jsou určené k vytváření opěrných stěn, dělících stěn skládek kameniva a sypkých materiálů, slouží také jako silážní stěny k vybudování hnojišť v zemědělství. Dílce díky snadné a rychlé montáži nacházejí rovnež uplatnení v dopravních stavbách k rychlému vyrovnání mimoúrovňových úseků terénu. Výrobcem je nabízená pouze omezená typová řada dílců s tím, že dílce jsou vetšinou tvarově a staticky individuálně navrhovány, tak aby vytvořili optimální rešení pro danou stavbu. Podkladem pro vypracování návrhu konkrétní konstrukce je zejména požadavek na výšku opěrné stěny, působící zatížení a způsob osazení dílců (zejména zajištení jejich spolupůsobení). Typově nabízené dílce LZX jsou dimenzovány na zatížení zásypem na celou výšku prefabrikátu se sklonem povrchu do 15° s nezatíženým povrchem. Shodnou rozměrovou řadu stěn LPX navrženou se zásypem na celou výšku a s povrchem pojížděným lehkými vozidly (do 3t) lze použít zejména pro parkovací plochy s vyloučením silničního provozu - dle EN 1991 plocha kat. F kde qk=2,5 kN/m2. Pro kat.G a qk=5kN/m2 nutná úprava paty prvků pro zajištění stability (např. dobetonávkou). Pro dílce umístěné u veřejné komunikace je nutné upřesnění požadovaných parametrů a výrobce zajistí statický návrh dílců (označení dílců LDX). Všechny varianty L opěrných stěn lze provést ve variantě s příponou M - poloprefabrikát, kde je pata prvku je zúžena a opatřena vyčnívající výztuží pro dodatečné zmonolitnění základu na stavbě (dle návrhu výrobce). Všechny typy opěrných stěn jsou vyráběny na zakázku a lze je použít pouze tam, kde vyhoví svými rozměry a únosností. Opěry LZX-S mají v patě prvku umístěny kapsy umožňující kotvení dílců proti překlopení a zmonolitnění paty prvku na stavbě.Manipulace, skladování a doprava

Manipulace s dílci se provádí jeřábem pomocí zabudovaných závěsných prostředků (standardně dva až tři závěsné háky). Manipulace s dílci pomocí závěsných prostředků se provádí dle platných zásad a podkladů výrobce těchto manipulačních a zvedacích prostředků (předá výrobce na vyžádání). Jiná manipulace s dílci není povolená. Dílce se skladují na zpevněné ploše a jejich ukládání na sebe je nutné provádět s ohledem na tvar, průřez a vyztužení prvků. Dílce uložené na sebe je nutné proložit proklady umístěnými nad sebou tak, aby se hmotnost dílců přenášela přes proklady na úložnou plochu (styková strana) dílců a zároveň, aby nedošlo k poškození dílců. Přeprava prvků se provádí běžnými dopravními prostředky na rovné ploše dopravního prostředku a to v poloze zabezpečující jejich dostatečnou stabilitu v max. jedné vrstvě. Symetricky rozložené dílce musí být zabezpečeny proti podélným a příčným posuvům.

Technické parametry
Tvary opěrných stěn L
Zatěžovací schemata
Tvar opěrná stěna L
Katalogový list
Ceník produktu
Poptávkový formulář

Specifikace pro montáž

Opěrné stěny tvoří nosnou opěrnou dělící konstrukci, např. u vyrovnání výškových rozdílů zeminy přilehlé k budoucí konstrukci. Prvky se ukládají na rovný podklad pro zajištění konstantního dosednutí. V návrhu osazení dílců je nutné uvažovat typ opěrné stěny ve vztahu na požadovanou užitnou výšku stěny, dále hloubku a skladbu základové vrstvy a ostatní přilehlé konstrukce. Základová vrstva by měla být navržena jako mrazuvzdorná a při realizaci je nutné věnovat pozornost také  řádnému odvodnění přilehlé zeminy. V některých případech je nutné opěrné stěny zajistit proti posunutí oc. hřeby, které se kotví do podkladní vyrovnávací vrstvy. Opěrné stěny se mohou k sobě kotvit pomocí zabudovaných ocelových kotevních plechů. Vzájemné působení může být zajištěno smykovou drážkou doplněnou o výztuž. Svislá drážka může sloužit i k uložení PU pěny.
Návrh skladby podloží a spojů dílců v linii je na vyžádání na konkrétní stavbu vhodné posoudit výrobcem.


Předpisy, osvědčení

ČSN EN 206, ČSN EN 10080, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1992,
ČSN EN 13369, ČSN EN 13670
Certifikát výrobku č.1020-CPD-040042698 vydaný
TZÚS Praha, pobočka Teplice
Prohlášení o vlastnostech Prefa Žatec s.r.o.
Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001


 

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.