201 – Nadzemní garáže, skladové objekty, zahradní domky

Popis

Systém montovaných prefabrikovaných garáží je určen pro vytváření jednotlivých i řadových garáží v šířkovém modulu 3,0m; 3,6 m; 4,8m a 6m, případně doplněných přístavkem. Dvojgaráž nebo řadovou garáž lze vytvořit ze dvou a více modulů jednotlivých garáží, které mají společnou boční stěnu. Tato společná stěna je dle vybraného provedení (plná, s velkým otvorem nebo s dveřmi). Speciálním typem dvojgaráže je stavba s jedním širokým vjezdem a šířkou garážového boxu 6 m (typ B6), který vytváří prostornou garáž pro dva vozy. Sestavením jednotlivých typů modulů se zachováním půdorysného uspořádání (dle nabídky) si zákazník vytvoří objekt dle jeho představy a to s možností volby jednotlivých typů panelů: plných, s okny, s dveřmi v boční, zadní nebo střední stěně (atypicky i v přední stěně). Sestavením jednotlivých modulů vedle sebe lze vytvořit objekty s rozdílným využitím jako například: skladové, zahradní objekty, zázemí pro sportoviště, otevřená stání nebo hospodářské objekty. Jednotlivé moduly spojované tzv. otevřenou boční stěnou (velký otvor) vytváří stavbu s otevřeným vnitřním prostorem. Instalovat lze vrata otvíravá, vyklápěcí, případně rolovací. Montáž vrat výrobce doporučuje provádět před vytvořením vrchního cementového potěru garáže. Otvory pro okna v panelech jsou určeny k osazení oken z jakýchkoli materiálů a kotvení je prováděno do hmoždinek. Pro dveře garáží lze na objednávku provést osazení ocelové zárubně do dodávaného panelu, popř. provést vynechání otvoru dle požadavku. Zastropení je navrženo u většiny typů garáží střešními kazetovými deskami PZS, na které se pokládá živičná střešní krytina. Soustava střešních žebrovaných desek tohoto zastropení vytváří v podhledu garáže kazety. Spádování střechy je standardně provedeno k zadní stěně, některé typy garáží po úpravě umožňují i opačné provedení. Odvětrání garáže je zajištěno v zadní stěně kruhovou větrací mřížkou o průměru 140 mm a v přední stěně dvěma mřížkami o průměru 75 mm.

Samostatnou konstrukční variantou jsou garáže označené „K“ tzn. kompletizované. Jedná se o systém zahrnující podlahovou desku, stěny a střešní dílec. Model označený K2,8 zahrnuje podlahovou desku, která se dle místních podmínek může ukládat na zhutněný a odvodněný štěrkový polštář, který zajistí podklad nepodléhající vlivům pohybů při zamrznutí podloží. U modelu KZ2,8 se podlahová deska ukládá na prefabrikované základové prahy, které jsou součástí dodávky. Stěnové dílce jsou bez fasádních úprav s otvory pro okna a dveře dle přání zákazníka. Střešní dílec tvoří vodotěsnou střešní konstrukci ve spádu ploché střechy, která již nevyžaduje žádnou finální úpravu.

Manipulace, skladování a doprava

Manipulace s dílci se provádí jeřábem pomocí závěsných prostředků zabudovaných v prefabrikovaném prvku. Při použití závěsných lan nesmí lana svírat s povrchem dílce menší úhel než 60°. Stěnové dílce se skladují na ocelových stojanech tvaru „ A” příp. na zpevněné ploše opřením o jiné stabilní konstrukce v poloze určené výrobní dokumentací. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti stěnových prvků je nutné dílce přepravovat přednostně v přepravních stojanech, případně pokud to výslovně umožňuje výrobní dokumentace dílce a při položení šířka výrobku nepřekračuje 2,5 m, také v horizontální poloze ve směru jízdy. Na ložné ploše dopravního prostředku musí být dílce rozloženy symetricky, náklad musí být zabezpečen proti podélným a příčným posunům a vozidla nesmí být přetěžována.

Technické parametry
Výkresová dokumentace -standardní umístění otvorů
Katalogový list
Vzorový řez garáže
  Garáž - S3
  Garáž - E3,6
Garáž - V4,8
  Garáž s přístavkem - S3+P1,5
  Dvojgaráž 2E3,6 otevrena-stredni-stena
Dvojgaráž - B6
Dvojgaráž - S3
Dvojgaráž - E3,6+O3
  KZ 2,8 skladba
Ceník produktu
Poptávkový formulář

Předpisy, osvědčení

ČSN EN 206, ČSN EN 10080, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 13224, ČSN EN 13369, ČSN EN 14992, ČSN EN 13670
Certifikát výrobku č.1020-CPD-042698 vydaný
TZÚS Praha, pobočka Teplice
Prohlášení vlastnostech Prefa Žatec s.r.o.
Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001

Referenční stavby, ukázky realizace

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.