210 – Prefabrikované objekty - čekárny

Popis

Tyto jednoduché stavby slouží zejména jako přístřešky a čekárny pro cestující hromadné přepravy osob. Jejich předností je snadná a rychlá montáž. Dále jejich konstrukční řešení zaručuje dlouhou životnost bez velkých nároků na údržbu a opravy. Konstrukce přístřešku je navržena z železobetonových panelů: stěn tloušťky 100 mm a střecha tloušťky 150 mm. Panely se na staveništi osazují buď na monolitické základové pásy připravené objednatelem nebo na prefabrikovanou základovou desku, jejíž použití je podmíněno odvodněním základového podloží. Při montáži lze v některých případech použít i stávající zpevněnou betonovou plochu. V panelech lze provést otvory pro osazení oken

Manipulace, skladování doprava

Manipulace s panely se provádí jeřábem pomocí závěsných ok, kterými jsou panely opatřeny. Stěnové sílce se přepravují ve svislé poloze. Montáž panelů se provádí ukládáním na připravené základy s položenou izolací proti zemní vlhkosti nebo na stávající betonovou desku. Styky panelů se po svaření vyplní betonovou zálivkou. Střešní desky se ukládají na zhlaví stěnových dílců se zabudovanými kotevními trny.

Technické parametry
Výkresová dokumentace
Katalogový list
Ceník produktu
Poptávkový formulář

Předpisy

ČSN EN 206-1, ČSN EN 10080, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1992, ČSN EN 13369,
ČSN EN 14992, ČSN EN 13670
Certifikát výrobku č.1020-CPD-040034139, autorizovaná osoba TZÚS Praha, pobočka Teplice
Prohlášení o shodě Prefa Žatec s.r.o.
Cerfitikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001


 
 
 
 

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.