215 - Prefabrikované kiosky

Popis

Popis

Tyto pilíře slouží pro osazení pojistkových skříní, elektroměrů, plynoměrů a případně jiných zařízení - armatur osazených na přípojkách inženýrských sítí.  Jejich předností je snadná a rychlá montáž a okamžitá stabilita v prostoru staveniště. Jejich konstrukční řešení zaručuje dlouhou životnost bez velkých nároků na údržbu a opravy. Konstrukce je navržena z železobetonových panelů: stěn tloušťky 100-120 mm a střechy tloušťky 100 mm a čelního prefabrikovaného panelu tl.80mm. Použitím prefabrikované středové stěny je možné vytvořit oddělený prostor pro připojení různých druhů sítí (elektřina / plyn).  Pilíř je možné osadit  na únosný podklad (základová patka, podkladní beton)  a stabilita prvku musí být následně zajištěna buď  obetonováním nebo zhutněným obsypem. Spodní otevřený prostor slouží pro vedení chrániček pro zavedení jednotlivých rozvodů do prostoru pilíře.  Konstrukce pilíře umožňuje konečné zakrytí jednotlivých nainstalovaných rozvaděčů oddělenými nebo společnými dvířky, které nejsou součástí dodávky pilířů.

Použití pilíře a jeho zakrytí pro elektroměry a plynoměry musí být předem projednány a schváleny příslušným správcem  distribuční sítí.

Tyto typy pilířů nejsou doporučeným a schváleným typem žádného z dodavatelů energií a tento typ je nutno před jeho použitím nechat schválit.

Manipulace, skladování a doprava

Manipulace s panely se provádí jeřábem pomocí přepravních kotev, kterými jsou prvky opatřeny. Krycí deska se osazuje až na stavbě.

Technické parametry
Výkresová dokumentace
Katalogový list
Ceník produktu
Poptávkový formulář

Předpisy, osvědčení

ČSN EN 206-1 , ČSN EN 10080, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1992, ČSN EN 13369, ČSN EN 14992, ČSN EN 13670
Prohlášení o shodě Prefa Žatec s.r.o.
Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.