215 - Prefabrikované kiosky

Popis

Tyto pilíře slouží pro osazení staveništních rozvaděčů, elektroměrů, plynoměrů a případně jiných zařízení - armatur osazených na přípojkách inženýrských sítí. Jejich předností je snadná a rychlá montáž a okamžitá stabilita v prostoru staveniště. Jejich konstrukční řešení zaručuje dlouhou životnost bez velkých nároků naúdržbu a opravy. Konstrukce je navržena z železobetonových panelů: stěn tloušťky 120mm a střechy tloušťky 190mm a čelního prefabrikovaného panelu tl.120mm. Použitím prefabrikované přepážky je možné vytvořit oddělený prostor pro připojení různých druhů síťí (elektřina / plyn). Konstrukce pilíře se na stavenišťi osazuje na sloupky se zabudovanými kotevními trny, jejichž stabilita bude zajištěna jejich podbetonováním. Pilíř je také možné osadit na únosný podklad (základová patka, podkladní beton) a stabilita prvku musí být následně zajištěna buď obetonováním podpěrných sloupků nebo zhutněným obsypem sloupků do výšky dolní hrany čelní krycí desky. Prostor mezi podpěrnými sloupky slouží pro vedení chrániček pro zavedení jednotlivých rozvodů do prostoru pilíře. Konstrukce pilíře umožňuje konečné zakrytí jednotlivých nainstalovaných rozvaděčů oddělenými nebo společnými dvířky v provedení dle požadavku objednatele. Pro větší zakázky je možné na vyžádání provést úpravy tvaru dle požadavku objednatele.

Použití pilíře a jeho zakrytí pro elektroměry a plynoměry musí být předem projednány a schváleny příslušným správcem distribuční sítí.

Technické parametry
Výkresová dokumentace
Katalogový list
Ceník produktu
Poptávkový formulář

Předpisy, osvědčení

ČSN EN 206-1 , ČSN EN 10080, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1992, ČSN EN 13369, ČSN EN 14992, ČSN EN 13670
Prohlášení o shodě Prefa Žatec s.r.o.
Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001


 
 
 

Novinky

  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.